Wie zijn wij

 

Klassieker autoclub

Het DLRR is in beginsel een merkgebonden klassieker autoclub en mede daarom aangesloten bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC). De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlandse mobiele historische erfgoed. In de contacten met de verschillende overheden blijkt steeds weer dat de macht van het getal groot is. Een verbonden wereld van liefhebbers van historische voertuigen is van wezenlijk belang voor het in stand en betaalbaar houden van onze hobby! De FEHAC is lid van de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).
Internationaal gezien is het DLRR aangesloten bij de ALRC (Association of Land Rover Clubs). De ALRC heeft een zekere connectie met het bedrijf Land Rover en de fabriek in Solihull, Engeland. Bij de ALRC afdeling Overseas Rover Clubs zijn alle buitenlandse clubs aangesloten die actief bezig zijn met het merk Land Rover. Deze federatie is oorspronkelijk ontstaan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw en opgericht met de hulp van de Rover Company. In 1977 werd door het toenmalige British Leyland besloten niet meer in deze club deel te nemen en toen hebben de leden van de Rover Owners Association de nieuwe federatie A.R.C. opgericht. Deze club is later, nadat er geen enkele Roverclub meer aangesloten was voortgezet als de ALRC.
DLRR-leden kunnen op vrijwillige basis hun voertuiggegevens ter beschikking stellen aan het DLRR. Deze worden opgenomen in het Register van de club. Deze gegevens worden gebruikt voor historisch onderzoek binnen het DLRR en kunnen tevens dienen als belangrijke achtergrondinformatie voor het DLRR bestuur dat FEHAC-vergaderingen bijwoont. Op die manier is na enig ‘huiswerk’ goed in te schatten wat voorgenomen belastingmaatregelen of keuringsfrequenties betekenen voor de DLRR-leden
.

Welke evenementen worden georganiseerd?

Minstens 2 maal per jaar organiseren een of meerdere DLRR leden een familie kampeerweekend in Nederland (voorjaar & najaar). Daarnaast worden elk jaar door leden enkele technische dagen of andere Land Rover gerelateerde bijeenkomsten georganiseerd. Dit alles op locaties over het hele land verspreid. Veelal onder coördinatie van de evenementencommissie worden op deze wijze door meerdere, steeds wisselende leden deze evenementen georganiseerd en tot uitvoering gebracht. Leden zijn vrij om naar eigen inzicht zelf iets binnen de club te organiseren. Afgelopen jaren zijn zo buitenlandse kampeerreizen ontstaan, bijvoorbeeld naar Land Rover evenementen in de buurlanden. Terugvallen op de gemeenschappelijke kennis kan via de evenementencommissie.

Voorbeelden van de afgelopen jaren:
2012: technisch weekend: as-revisie (met elkaar sleutelen)
2012: viering 20 jarig bestaan DLRR tijdens voorjaarsweekend te Duinrell
2012: deelname met 8 equipes aan 25 jarig bestaan Zweedse Land Rover Club
2011: 2 technische weekenden over motorrevisie (met elkaar sleutelen)
2011: 10-daagse reis met 25 equipes naar Schotland
2011: technische dag: roestbehandeling
2010: technisch weekend: versnellingsbak revisie (met elkaar sleutelen)
2010: 5-daagse reis naar een clublid in Duitsland
2010: Technische dag: auto restauratie
2010: weekendbezoek met 10 equipes aan Land Rover Club Terschelling

Daarnaast heeft een behoorlijk aantal leden technische kennis opgedaan over de verschillende oudere types Land Rover, zodat men elkaar kan helpen bij onderhoud en restauratie. Het gaat hierbij specifiek om de Land Rover typen uit de periode 1948-1984 (Series 1 t/m 3 en Land Rover 101) en de oudere Range Rovers, ofschoon er inmiddels ook veel kennis aanwezig is over vroege Defenders en Discovery’s.

Het DLRR heeft al jarenlang goede contacten met de Land Rover Club Terschelling, de Range Rover Trust, Land Rover Club Holland en de ALRC. Tevens is het ‘traditie’ geworden dat er door een DLRR delegatie deelgenomen wordt aan het Land Rover Concours d’ Élégance op Mariënwaerdt en de ‘Dag van de Land Rover’ op Terschelling. Verschillende malen heeft een DLRR-team ook meegeholpen door ondersteuning te verlenen aan de nationale Land Rover ‘Sort Out’ (kofferbakmarkt).

Lid worden van het Dutch Land Rover Register

Om lid te kunnen worden van het DLRR dient men bij voorkeur in het bezit te zijn van tenminste één Land Rover van minstens 15 jaar oud (dit mag een restauratie object zijn).

Bij het DLRR staat het persoonlijk contact met en tussen de leden voorop. Aanmelden gaat als volgt: door middel van een brief naar het secretariaat te sturen of via deze website. Adres gegevens vind je op de contactpagina. Uw reactie wordt dan schriftelijk bevestigd door toezending van een aanmeldingsformulier. Er wordt natuurlijk wel gekeken of uw Land Rover binnen de doelstellingen van het DLRR past, het DLRR is immers een bij de FEHAC aangesloten vereniging. Nadat het ingevulde inschrijfformulier geretourneerd is aan het secretariaat en het verschuldigde bedrag aan contributie en inschrijfgeld is bijgeschreven op de rekening van het DLRR, ontvangt u het lidmaatschapspasje, autoclub-sticker en Fehac-sticker en regelmatig (4 x per jaar) het clubblad "Overdrive". Daarmee bent u lid van een club met gezelligheid en een hart voor Land Rover.

Contributie

Het lidmaatschap van het Dutch Land Rover Register vergt eenmalig inschrijfgeld van € 20,00 en jaarlijks € 50,00 per kalenderjaar (prijspeil 2012).

 

Laatste nieuws

26/05/2018, 06:57
De foto's gemaakt door Yuri, een van de organisatoren van het voorjaarkampeerweekend 2018 staan nu  op de site.Ook eindelijk de foto's van de...
20/10/2017, 14:20
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is er toch wat gebeurd.Foto's van 2017 zijn er geplaats, wel via een externe mogelijkheid, maar ze zijn nu toch...