Ook Harry Woker, een van de organisatoren van het kampeer weekend in De Lutte, heeft ondanks de drukke werkzaamheden dat weekend toch nog kans gezien om wat foto's te maken.
Hier een selectie van de door hem gemaakte foto's.