Technisch weekend najaar 2014 (Harry Woker)

Diverse Land Rovers van het Dutch Land Rover Register kwamen in oktober 2014 bijeen bij een clublid in het westelijk deel van Noord-Brabant om gezamenlijk onderhoudsklussen uit te voeren: zoals remmen reviseren, elektra fatsoeneren en een carburateur reviseren. Met veel kennis voorhanden kwam alles tot een goed einde. En het was vreselijk gezellig!