Milieuzone Utrecht

 

Milieuzone oude diesels Utrecht   

De gemeente Utrecht voert vanaf 2015 een milieuzone in voor personenauto’s met een dieselmotor die ouder zijn dan 15 jaar. Het plan is, mede dankzij de actie die de KNAC voerde, een versoepeling van het bestaande voorstel dat ook voorzag in het weren van benzineauto’s ouder dan 19 jaar. Voor dat laatste was in de gemeenteraad onvoldoende steun.

Ook voor het weren van diesels van acht jaar en ouder kreeg wethouder Lintmeijer geen steun, want die leeftijd is in het aangenomen voorstel dus opgeschoven naar ouder dan 15 jaar (diesels die niet kunnen voldoen aan de Euro 3-emissienorm of beter). Volgens de wethouder is dat echter nog geen afgedane zaak omdat hij in de toekomst de regels strenger kan maken. Op 1 januari 2014 wordt in de Utrechtse binnenstad al een milieuzone ingevoerd voor bedrijfsauto’s, een jaar later moet die ingaan voor personenauto’s.

KNAC is strijdbaar
De KNAC streed de voorbije maanden voor een raadgevend referendum over het voorstel voor een milieuzone voor personenauto’s, omdat het effect van zo’n zone nihil is gebleken in Duitse onderzoeken. Het KNAC-initiatief heeft zoveel losgemaakt dat de steun voor heel strenge regels voor de milieuzone in de Utrechtse gemeenteraad is afgebrokkeld en daarom benzineauto’s straks de binnenstad nog in mogen. De KNAC betreurt wel dat er nog een klein stukje van het voorstel overeind is gebleven en dat daarmee automobilisten worden getroffen die niet aantoonbaar de binnenstad vervuilen. “De KNAC is uit principe tegen milieuzones”, zei KNAC-directeur Peter Staal. “Het is een overbodige maatregel die niets doet voor de luchtkwaliteit. Bovendien zijn we bang dat er een wildgroei aan regelingen komt als ook andere steden milieuzones gaan instellen. We hopen dat bij de komende verkiezingen de politieke verhoudingen in de Utrechtse gemeenteraad verschuiven,  waardoor de invoering van een milieuzone mogelijk weer wordt afgeblazen. Maar als dat niet gebeurt, dan zijn juridische stappen niet uitgesloten,” zo verklaart een strijdbare Peter Staal. Volgens de KNAC is het door Groen Links geïnitieerde voorstel voor een milieuzone voor oude diesels vooral symboolpolitiek. Het zou in het betreffende gebied in de binnenstad gaan om slechts 120 oude dieselauto’s.

Overgenomen van de KNAC-nieuwsbrief november 2013